Advokátní kancelář - JUDr. Richard Sysel


Telefon: 420-608 518 279
e-mail: ak@aksysel.cz

Advokátní kancelář

Občanské právo

  • sepisování a připomínkování veškerých občansko-právních smluv, dohod i jednostranných úkonů
  • zajištění a vymáhání občansko-právních závazků
  • náhrada škody, bezdůvodné obohacení
  • zastupování v dědickém řízení a v řízení s tím souvisejících
  • rodinné právo (předmanželské smlouvy, zúžení či rozšíření společného jmění manželů, rozvody, řízení o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem apod.)
  • komplexní poradenství a právní servis při nabývání či převodu všech typů nemovitostí
  • zastupování při vkladovém řízení před katastrálním úřadem
  • komplexní poradenství při vzniku společenství vlastníků (vč. prohlášení vlastníka o vymezení jednotek)
  • sepisování a připomínkování stanov a dalších vnitřních dokumentů bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
  • převody družstevních podílů, bytových a nebytových jednotek