Advokátní kancelář - JUDr. Richard Sysel


Telefon: 420-608 518 279
e-mail: ak@aksysel.cz

Advokátní kancelář

Obchodní právo

  • zakládání obchodních společností a družstev, jakož i veškeré změny v obchodním rejstříku
  • převody obchodních podílů
  • příprava, organizování valných hromad a jednání dalších orgánů obchodních společností a družstev
  • sepisování a připomínkování veškerých dohod společníků a akcionáři mezi sebou, jakož i se společností
  • likvidace společností, zastupování v konkurzním a insolvenčním řízení
  • sepisování a připomínkování veškerých obchodních smluv, dohod i jednostranných úkonů
  • zajištění obchodních závazků (uznání dluhu, směnky, zástavy apod.)
  • vymáhání plnění ze smluv, dlužných nároků a pohledávek, jak soudní cestou, tak prostřednictvím rozhodčího řízení
  • komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek