Advokátní kancelář - JUDr. Richard Sysel


Telefon: 420-608 518 279
e-mail: ak@aksysel.cz

Advokátní kancelář

Pracovní právo

  • komplexní poradenství a právní servis v oblasti pracovního práva
  • sepisování a připomínkování veškerých pracovně-právních smluv, dohod i jednostranných úkonů
  • sepisování a připomínkování veškerých vnitřních pracovně-právních předpisů
  • ochrana zdraví a bezpečnosti při práci, řešení pracovních úrazů, odpovědnost za škodu
  • veškeré změny pracovní smlouvy, ukončování pracovních poměrů (vč. výtek pro porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahující se k vykonávané práci)
  • organizační změny a hromadné propouštění
  • dohody mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)