Advokátní kancelář - JUDr. Richard Sysel


Telefon: 420-608 518 279
e-mail: ak@aksysel.cz

Advokátní kancelář

Rozsah poskytovaných právních služeb

Právní službu poskytujeme zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a správního.

Právní služba spočívá ve zpracování právních stanovisek, v právních radách, konzultacích a účasti na jednáních, vyřizování právní korespondence, zpracování právních rozborů konkrétního problému atd.

Součást naší práce tvoří sepisování žalob na zaplacení dlužných částek a zastupování při jednáních před soudy v soudních řízeních z těchto žalob vyplývajících.

Pochopitelně zastupujeme své klienty i v případech, kdy jsou oni žalováni (v pasivních sporech).

V exekučním řízení zajišťujeme pro klienty splnění vykonatelných rozhodnutí.

Jsme schopni poskytnout a zaručit komplexní právní službu, která je v obchodních společnostech zajišťována právními útvary. Pro několik firem právní službu v tomto rozsahu poskytujeme.