Advokátní kancelář - JUDr. Richard Sysel


Telefon: 420-608 518 279
e-mail: ak@aksysel.cz

Advokátní kancelář

Zkušenosti

JUDr. Richard Sysel – advokát

Jako právník byl v pracovním poměru od září 1984 do března 1992. V letech 1989-92 vykonával funkci vedoucího právního útvaru Ředitelství pošt Praha.

V letech 1992-1996 poskytoval právní služby jako komerční právník ve společném sdružení s JUDr. Josefem Bělohlávkem. V důsledku změny právní úpravy (zrušení komerčních právníků) se oba stali advokáty. Advokátní služby ve všech oblastech práva (s výjimkou práva trestního) poskytovali ve společné advokátní kanceláři do konce roku 2012. Od 1.1.2013 převzal celou advokátní kancelář JUDr. Richard Sysel.

JUDr. Richard Sysel po dobu své praxe získal velmi rozsáhlé zkušenosti v aplikaci práva. Značnou část poskytované právní služby tvořilo poskytování komplexní právní služby, kterou jinak vykonávají právní útvary organizací. Jednalo se zejména o oblast pracovního a občanského práva. Na tomto poli dosáhl značných úspěchů a klienti byli vždy s prací velice spokojeni.